Goudse Mijl | Roeiwedstrijd

15 september 2024
Uitslagen 2023

INfo

De Goudse Mijl is een leuke boord-aan-boordrace op een 4-ploegenbaan met een lengte van 1609 meter op de ‘s Gravenbroekseplas (Reeuwijkse plassen). Zowel ervaren wedstrijdroeiers als ook beginnende roeiers kunnen deelnemen en een mooie dag beleven. Er zijn verschillende velden en tijdens de wedstrijddag is het mogelijk meerdere keren de afstand te roeien. Hiervoor is het ploegenklassement (link) in het leven geroepen.. Vanuit het prachtig gelegen clubhuis is de wedstrijd goed te volgen en kan de finish nauwlettend  in de gaten worden gehouden.

Counter

Aftellen tot de start...

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

wedstrijd

Velden

Hier vind je de uitgeschreven velden voor de Goudse Mijl. Mocht je in een ander veld willen starten, dan is dit mogelijk wanneer je zelf minimaal één tegenstander regelt. Neem dan contact op met gmijl.wl@gmail.com om het gewenste veld door te geven.

Ploegenklassement

De Goudse Mijl kent een allround ploegenklassement voor zowel dames als heren. Deelnemende ploegen krijgen de mogelijkheid om als ploeg meerdere boten op het water te brengen en vervolgens deel te nemen aan het “ploegenklassement”, met natuurlijk bijpassende prijzen.

Dames:
In het allround ploegenklassement voor dames zal de 4x+ ploeg naast hun “reguliere 4x+ veld”, tevens één 2x en één 1x gaan roeien (bestaande uit 3 roeisters (of stuur) die in de voorgaande 4x+ hebben geroeid). De gezamenlijk gecorrigeerde resultaten zullen het ploeg resultaat bepalen.

Heren:
In het allround ploegenklassement voor heren zal de 8+ ploeg naast hun “reguliere 8+ veld”, tevens één 4x+ en één 2x gaan roeien (bestaande uit 6 roeiers (of stuur) die de voorgaande 8+ hebben geroeid). De gezamenlijk gecorrigeerde resultaten zullen het ploeg resultaat bepalen.

Inschrijven

De inschrijving opent op 19 juni en sluit op de dinsdag voor de wedstrijd om 16:30 uur.

Verenigingen schrijven hun ploegen in via het KNRB inschrijfprogramma op http://inschrijven.knrb.nl. In een uitzonderlijk geval, bijvoorbeeld bij ouder-kind nummer, kan een digitaal inschrijfformulier worden aangevraagd via het emailadres gmijl.wl@gmail.com.

Vermeld duidelijk wanneer sprake is van dubbel inschrijven en/of dubbel bootgebruik. Deelnemen aan meer dan twee velden is in de praktijk niet haalbaar. Dubbel bootgebruik is toegestaan, mits vermeld in welke velden dubbel wordt gestart.

Veteranen velden starten in heats. Iedere heat is een finale. Bij meerdere heats worden ploegen zo veel mogelijk naar oplopende gemiddelde leeftijd ingedeeld.

Sponsors

De Goudsemijl wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors:

Loting

De loting vindt plaats op de woensdagavond voor de wedstrijd door de wedstrijdleiders (tel. 06-47074224). De loting wordt op 12 september 2024 hier gepubliceerd.

GM Loting 2024— 

Baankaart

De baan waarop de Goudse Mijl wordt geroeid is uitgezet op de ’s-Gravenbroekse Plas. De start is aan de overzijde van de plas en de finish is pal voor het verenigingsgebouw nabij het eerste eiland.

Minimaal een half uur van tevoren vertrek je om op te roeien naar de start. Het oproeigebied is aan de Noordzijde (bakboord) van de plas. Na het verlaten van de haven draai je onmiddellijk over bakboord langs de ‘oude starttoren’. Houd het eilandje aan stuurboordzijde en zet vervolgens koers richting de kerktoren van Sluipwijk.

Minimaal 5 minuten voor de start dient u aanwezig te zijn in het startgebied. U vaart op aanwijzing naar het startschip en maakt áchter de startlijn rond. U start vanaf startpontons en wordt ‘vastgehouden’ door vlotmedewerkers.

Banen (zie kaart)

  1. Zuid (bakboordzijde, dus het verst van het oproeigebied)
  2. Midden
  3. Midden
  4. Noord (stuurboordzijde dus het dichtst bij het oproeigebied)

Let op. U bent op ‘open’ water en heeft geen direct contact met bijvoorbeeld een coach op de wal. Pas bij slecht weer en/of golfslag uw koers aan en blijf zo nodig in de luwte van eilanden of de wal. Bij bepaalde weersomstandigheden kan de wedstrijdleiding besluiten de oproeibaan te verplaatsen naar de Zuidzijde. Dit wordt zo nodig bekend gemaakt bij het ophalen van de rugnummers.

Na de finish
Na de finish verlaat u meteen het finishgebied. U zet koers naar de bakboordzijde van de haven. Daar kunt u uw boot uit het water halen en via het meest nabije hek uw boot terugbrengen naar het botenterrein.

Let op: Als uw boot dubbel wordt gebruikt dan kunt u niet uitroeien.
Er is beperkt gelegenheid om uit te roeien: Na de finish draait u over stuurboord en volgt u de normale oproeiroute. Halverwege het oproeigebied draait u om en vaart u dezelfde weg terug naar de haven. Blijf uit het finishgebied en kijk uit voor ploegen die de haven verlaten.

Legenda:

//// Wedstrijdbanen
 X  Herkenningspunten
 ● Verzamelpunt bij start

 

De wedstrijdbaan is gelegen in het Reeuwijkse plassengebied. In dit gebied wordt alleen gevaren door vergunninghouders; meestal kleine motorsloepen en zeilboten. In de praktijk is het heel rustig maar de plas is níet exclusief voor de Goudse Mijl; blijf alert op andere scheepvaart.
Het is voor publiek mogelijk de wedstrijden vanaf het water te bekijken. Om een eerlijk en veilig verloop van de wedstrijden te bevorderen dienen vaartuigen van of voor het publiek het volgende strikt in acht te nemen:

  • blijf aan de zuidzijde
  • voorkom golven
  • niet meevaren met een wedstrijd
  • stilliggen bij nadering roeiboten (ook buiten de wedstrijd)
  • max. snelheid in het plassengebied is 6 km per uur uitgezonderd hulpdiensten

Wij verzoeken u de aanwijzingen van de wedstrijdleiding meteen op te volgen.

Bepalingen

De volgende regelementen en/of bepalingen zijn van toepassing:

Programma

Een overzicht van de activiteiten

Tijd Wat Plaats
08:00 Terrein open Reeuwijk
08:45 Aanmelden en ophalen  rugnummers Loket deelnemers
09:30 Eerste ploegen het water op vanaf het vlot IN
10:00 Eerste start ochtendblok Baan
12.15 Laatste start ochtendblok Baan
13:00 Uitreiking prijzen ochtendblok Verenigingsgebouw
13:30 Eerste ploegen het water op vanaf het vlot IN
14:00 Eerste start middagblok Baan
16:36 Laatste start Baan
17:00 Uitreiking prijzen middagblok Verenigingsgebouw

Uitslagen

Uitslagen

Zie deze links voor de klassementen de individuele tijden