Rijnland Wisseltrofee

Naast de klassieke boord-aan-boord races die voor ieder nummer een blik voor de winnaar opleveren, strijden de verenigingen die veteranen afvaardigen om de Rijnland beker. Deze wisseltrofee is beschikbaar gesteld door RV Rijnland als stimulans voor het deelnemen van veteranenroeiers aan boord-aan-boord wedstrijden. Dit als uitvloeisel van het succesvolle veteranensymposium “Roeiend van A naar H”.

Winnaar editie 2023

Hoe kan je deelnemen?
Alle ploegen die voldoen aan de veteranen-norm (Alle roeiers zijn 27 jaar of ouder of bereiken in het lopende kalenderjaar die leeftijd) kunnen deelnemen ongeacht in welk veld ze starten.

Hoe wordt de uitslag bepaald?
De uitslag wordt berekend op basis van een puntentelling. De vereniging met de meeste punten wint de Rijnland wisseltrofee.

Voor iedere ploeg:

  • 5 punten voor de eerste plaats in de finale
  • 3 punten voor de tweede plaats in de finale
  • 1 punt voor de derde plaats in de finale

Als twee of meer verenigingen een gelijk aantal punten halen, geldt het volgende:

  • de vereniging met de meeste eerste plaatsen wint
  • bij een gelijk aantal eerste plaatsen wint de vereniging die een eerste plaats behaalt met een ploeg in de hoogste leeftijdsklasse

Bijzondere voorwaarden Rijnland wisseltrofee:

  • Combi-ploegen zijn uitgesloten
  • De organiserende vereniging is uitgesloten